ReadyPlanet.com
เกี่ยวกับเรา

 🔴  บริษัท ทัวร์อินไทยแลนด์ แอนด์ 🔴

อะเมซิ่ง แทรเวิล จำกัด

 

📂 company information

                Tourinthailand.com เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้มีการจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่  11/05684

                ทีมงานทัวร์อินไทยแลนด์ ประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ด้านการจัดนำเที่ยว มากกว่า 30 ปี ซึ่งเราพร้อมที่จะให้บริการจัดนำเที่ยวกับท่าน ผู้ที่มีความสนใจและรักในการท่องเที่ยวในประเทศไทย เรามีแพ็คเก็จทัวร์ใหม่ๆและโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน ที่ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน ในราคาพิเศษ

                    สำหรับกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยตัวท่านเอง และเราสามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยว ได้ทั่วประเทศตามที่ท่านต้องการ อีกทั้งท่านยังสามารถกำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในโปรแกรมของท่านได้ นอกจากนี้บริษัทยังรับจัดงานประชุม, งานสัมมนา, กิจกรรม Walk Rally, ปาร์ตี้ และกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้กับหน่วยงาน และ องค์กรต่างๆ ในราคาที่ท่านสามารถกำหนดเองได้

📂 company concept

   

📂เอกสารใบรับรอง

    ใบอนุญาต                              ใบรับรองมาตรฐาน   

  

 

                            ใบผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์     

                                   

📂ภาพพิธีมอบรางวัล

  สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

       

มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์    

   

   

 

📌 ข้อควรตรวจสอบการตัดสินใจซื้อทัวร์  📌

              โปรดตรวจสอบใบอนุญาตท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ที่ท่านต้องการซื้อว่ามีใบอนญาตหรือไม่โดยขอดูเอกสารตัวจริงประกอบการพิจารณาก่อนซื้อทัวร์  

(เนื่องจากปัจจุบันมีมิจฉาชีพ มีเทคนิคมากมาย หลอกนักท่องเที่ยว โดยทำให้วงการท่องเที่ยวเสียชื่อเสียง )