ทัวร์ใต้หวัน

รายการนำเที่ยวใต้หวัน (ไทเป-ไทจง) : pdf_2019_02_21_11_0_59.pdf

รายการนำเที่ยวใต้หวัน (ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน) :pdf_2019_02_21_11_0_45.pdf
รายการนำเที่ยวใต้หวัน (ไทเป-ไทจง-เเช่ออนเซ็น) :pdf_2019_02_07_08_0_11.pdf